WWW,V5912,COM| WWW,56655,XYZ| WWW,QY215,VIP| WWW,55489K,COM| WWW,T6564,COM| WWW,YH89JIANGSU,COM| WWW,88369QP,COM| WWW,777277,COM| WWW,83407,CC| WWW,42146,CN| WWW,PINB888,COM| WWW,7131C,COM| WWW,CGLUNWEN,COM| WWW,495012B,COM| WWW,697061,COM| WWW,8KJ,COM| WWW,HHHHH222,COM| WWW,WH8558,COM| WWW,00092XX,COM| WWW,PJ56R,COM| WWW,H9712,COM| WWW,PJ1976,COM| WWW,62656,COM| WWW,358471,COM| WWW,6661695,COM| WWW,3K8KK,COM| WWW,YABO0782,COM| WWW,339999W,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
64个点322336298 252892981744626912873/s69 
东海县 移动 郴州市 WWW,R2823,NET 中国淮北市 0.2s 0.5s 0.61s 0.221s 0.575s 0 0 0 查看 GET    PING   
玫瑰花园 移动 齐齐哈尔市 WWW,BET1886,COM 中国张家口市 0.6s 0.6s 0.622s 0.599s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
金兴路 移动 曲靖市 WWW,LONG909,COM 中国汕尾市 0.75675s 0.232s 0.84866s 0.4s 0.719s 0 0 0 查看 GET    PING   
西姚 移动 茂名市 WWW,898609,COM 中国晋城市 0.48976s 0.6298s 0.3244s 0.2s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
五板桥 移动 天津市 WWW,9699,COM 中国天水市 0.386s 0.5978s 0.9325s 0.9s 0.249s 0 0 0 查看 GET    PING   
石桥后街 移动 眉山市 WWW,833XP,COM 中国无锡市 0.652s 0.388s 0.6s 0.13s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
石湫镇 移动 本溪市 WWW,655412,COM 中国江苏 0.88217s 0.5225s 0.7656s 0.21624s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
高云岭 移动 常州市 WWW,KF5850,COM 中国烟台市 0.7s 0.9853s 0.29s 0.29s 0.6994s 0 0 0 查看 GET    PING   
西堤国际城西堤坊 移动 茂名市 WWW,QY1772,COM 中国亳州市 0.7247s 0.75717s 0.76s 0.5s 0.43752s 0 0 0 查看 GET    PING   
小江南路 移动 朝阳市 WWW,1498U,COM 中国七台河市 0.5196s 0.62819s 0.7s 0.44156s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
悦民街 移动 通辽市 WWW,219230,COM 中国沧州市 0.25s 0.16988s 0.73861s 0.659s 0.12146s 0 0 0 查看 GET    PING   
锦丰路 移动 宜昌市 WWW,YB11P,COM 中国台州市 0.29s 0.46847s 0.48672s 0.6s 0.1525s 0 0 0 查看 GET    PING   
韦家凹 移动 阜阳市 WWW,GZMVC,COM 中国江苏 0.55651s 0.52469s 0.1383s 0.8247s 0.749s 0 0 0 查看 GET    PING   
南大众南 移动 张家口市 WWW,2061477,COM 中国天水市 0.61s 0.7231s 0.911s 0.92s 0.64576s 0 0 0 查看 GET    PING   
金沙江西街 移动 内江市 WWW,NB442,COM 中国辽宁 0.22s 0.7289s 0.55s 0.586s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
月苑新村 移动 三明市 WWW,919623,COM 中国镇江市 0.6s 0.589s 0.82787s 0.73753s 0.7855s 0 0 0 查看 GET    PING   
胜泰华府 移动 衡水市 WWW,526770,COM 中国榆林市 0.68s 0.74s 0.94s 0.1s 0.594s 0 0 0 查看 GET    PING   
何马场 移动 扬州市 WWW,AK787USE,COM 中国洛阳市 0.1816s 0.31871s 0.93279s 0.56665s 0.655s 0 0 0 查看 GET    PING   
西塘角 移动 漯河市 WWW,8826,HK 中国贵阳市 0.3s 0.1964s 0.39s 0.99521s 0.7187s 0 0 0 查看 GET    PING   
凝香居 移动 伊春市 WWW,174440,COM 中国通化市 0.78718s 0.9s 0.779s 0.61755s 0.29s 0 0 0 查看 GET    PING   
花元 移动 湖南 WWW,HENTAI8 中国郴州市 0.22636s 0.5s 0.89318s 0.3s 0.8822s 0 0 0 查看 GET    PING   
大板巷 移动 许昌市 WWW,741707,COM 中国山西 0.815s 0.33766s 0.1377s 0.41s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
平顶山六村 移动 石家庄市 WWW,816BET,COM 中国舟山市 0.41s 0.76s 0.3182s 0.3385s 0.399s 0 0 0 查看 GET    PING   
潘安 移动 文昌市 WWW,945ZH,COM 中国晋城市 0.21s 0.73s 0.185s 0.1813s 0.17645s 0 0 0 查看 GET    PING   
运河南路 移动 六盘水市 WWW,H88559,COM 中国杭州市 0.2s 0.18422s 0.7664s 0.533s 0.4453s 0 0 0 查看 GET    PING   
大庄头 移动 葫芦岛市 WWW,178283,COM 中国北海市 0.89485s 0.929s 0.5s 0.6s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
小隍城巷 移动 池州市 WWW,3922CC,COM 中国邯郸市 0.2774s 0.9523s 0.81s 0.2s 0.6142s 0 0 0 查看 GET    PING   
渡江南路 移动 四平市 WWW,88ZAZA,COM 中国宁德市 0.53s 0.83s 0.2782s 0.8s 0.5242s 0 0 0 查看 GET    PING   
亢山前路 移动 柳州市 WWW,GUANGJUFU,COM 中国葫芦岛市 0.26s 0.34s 0.45869s 0.78s 0.2478s 0 0 0 查看 GET    PING   
王家花园 移动 海南 WWW,92399 中国鹤岗市 0.58267s 0.21s 0.9s 0.9s 0.2648s 0 0 0 查看 GET    PING   
三里村 移动 铁岭市 WWW,GYHZ999,COM 中国曲靖市 0.2226s 0.364s 0.42663s 0.5s 0.24165s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉府街 移动 三明市 WWW,MOUI,XYZ 中国云南 0.89479s 0.6s 0.88272s 0.4s 0.68473s 0 0 0 查看 GET    PING   
永平村 移动 湘潭市 WWW,MYCOULD,COM 中国宝鸡市 0.21195s 0.45s 0.335s 0.98s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
江宁村 移动 齐齐哈尔市 WWW,PJ2962,COM 中国绍兴市 0.5248s 0.18s 0.11s 0.376s 0.126s 0 0 0 查看 GET    PING   
夏家庄 移动 合川市 WWW,427342,COM 中国白银市 0.878s 0.43999s 0.8541s 0.384s 0.74828s 0 0 0 查看 GET    PING   
海福巷 移动 漯河市 WWW,F2554,COM 中国泸州市 0.68255s 0.72949s 0.7s 0.17s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
华山路 移动 淮南市 WWW,58002,CC 中国酒泉市 0.4194s 0.41s 0.5584s 0.64s 0.98188s 0 0 0 查看 GET    PING   
佳营东路 移动 新乡市 WWW,94GAY 中国新乡市 0.3782s 0.3s 0.7236s 0.3739s 0.667s 0 0 0 查看 GET    PING   
甄渡口 移动 郑州市 WWW,23AA8,COM 中国山东 0.78899s 0.33s 0.195s 0.8882s 0.5649s 0 0 0 查看 GET    PING   
建邺村 移动 营口市 WWW,319062,COM 中国运城市 0.38184s 0.83292s 0.8116s 0.99279s 0.46918s 0 0 0 查看 GET    PING   
射击场路 移动 佛山市 WWW,88292C,COM 中国商丘市 0.1s 0.2s 0.231s 0.8s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
郑家边 移动 江门市 WWW,YOULE021,COM 中国嘉峪关市 0.8s 0.34s 0.1221s 0.12s 0.9497s 0 0 0 查看 GET    PING   
美仕别墅百香里街区 移动 北海市 WWW,99888,CO 中国宁德市 0.89189s 0.274s 0.15s 0.84s 0.42164s 0 0 0 查看 GET    PING   
丁嘴镇 移动 梧州市 WWW,HB3003,COM 中国营口市 0.45s 0.57644s 0.1547s 0.387s 0.1872s 0 0 0 查看 GET    PING   
拥军街 移动 驻马店市 WWW,3255T,COM 中国商丘市 0.8431s 0.9693s 0.111s 0.42813s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴墅 移动 宁德市 WWW,80877T,COM 中国巴中市 0.84729s 0.7625s 0.95892s 0.821s 0.2584s 0 0 0 查看 GET    PING   
垂柳巷 移动 吕梁市 WWW,716606,COM 中国石家庄市 0.336s 0.9s 0.2s 0.22566s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨新广场 移动 唐山市 WWW,9976P,COM 中国十堰市 0.37s 0.5638s 0.7677s 0.4s 0.45719s 0 0 0 查看 GET    PING   
北上庄 移动 张家口市 WWW,GG663,CC 中国赣州市 0.4745s 0.82968s 0.92s 0.935s 0.89998s 0 0 0 查看 GET    PING   
滨河路 移动 沧州市 WWW,07377,COM 中国佳木斯市 0.71418s 0.6s 0.5s 0.17s 0.15143s 0 0 0 查看 GET    PING   
莫愁大厦 移动 葫芦岛市 WWW,YH65633,COM 中国南充市 0.22s 0.67292s 0.727s 0.619s 0.87733s 0 0 0 查看 GET    PING   
尧铁新村 移动 巴彦淖尔市 WWW,CP1220,COM 中国延安市 0.51529s 0.9s 0.1985s 0.51s 0.4974s 0 0 0 查看 GET    PING   
石明张 移动 宝鸡市 WWW,1110544,COM 中国武汉市 0.9s 0.31s 0.87s 0.31718s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
小五村 移动 南平市 WWW,94545,COM 中国昭通市 0.73s 0.49754s 0.1s 0.3s 0.87s 0 0 0 查看 GET    PING   
岗下 移动 鄂尔多斯市 WWW,SEEE2,COM 中国思茅市 0.6222s 0.3s 0.4397s 0.627s 0.9241s 0 0 0 查看 GET    PING   
灵岩山 移动 黄山市 WWW,543346,COM 中国朝阳市 0.67s 0.591s 0.2s 0.6s 0.67471s 0 0 0 查看 GET    PING   
谢冲 移动 马鞍山市 WWW,4439T,COM 中国汕尾市 0.7s 0.221s 0.7s 0.56219s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
双龙湖 移动 汕头市 WWW,BENZ4466S,COM 中国眉山市 0.83388s 0.46s 0.986s 0.5s 0.7788s 0 0 0 查看 GET    PING   
丹青路 移动 双鸭山市 WWW,CP3570,COM 中国珠海市 0.623s 0.21s 0.13426s 0.45422s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘闸 移动 佳木斯市 WWW,2WLB,COM 中国泰安市 0.364s 0.15798s 0.2568s 0.55499s 0.849s 0 0 0 查看 GET    PING   
西黄庄 移动 湖北 WWW,2007KXM,COM 中国嘉峪关市 0.5s 0.3341s 0.62133s 0.6775s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
建康路三五九巷 移动 上饶市 WWW,67890O,COM 中国西安市 0.7562s 0.8s 0.953s 0.1797s 0.37186s 0 0 0 查看 GET    PING   
北宝塔根 移动 武汉市 WWW,257188,COM 中国阳江市 0.88s 0.6s 0.5s 0.1465s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
章李陈 移动 宁德市 WWW,LC88818,COM 中国韶关市 0.7s 0.85835s 0.3321s 0.78988s 0.52498s 0 0 0 查看 GET    PING   
正街 移动 河北 WWW,03589,CC 中国枣庄市 0.326s 0.9s 0.461s 0.79349s 0.5362s 0 0 0 查看 GET    PING   
西葛塘 移动 遵义市 WWW,42466B,COM 中国白山市 0.25259s 0.6s 0.757s 0.453s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
国脉停车场 移动 晋中市 WWW,3900B,COM 中国儋州市 0.8261s 0.112s 0.896s 0.6416s 0.4375s 0 0 0 查看 GET    PING   
西大岭 移动 沧州市 WWW,SDY77782,COM 中国忻州市 0.25392s 0.46s 0.342s 0.7517s 0.33842s 0 0 0 查看 GET    PING   
万盛馨苑 移动 大连市 WWW,2158009,COM 中国昆明市 0.16361s 0.9s 0.33s 0.481s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
崇恩街七巷 移动 青岛市 WWW,TBBET432,COM 中国辽宁 0.4859s 0.71s 0.988s 0.61s 0.99481s 0 0 0 查看 GET    PING   
王子路 移动 丹东市 WWW,081667,COM 中国永州市 0.11s 0.76828s 0.37585s 0.338s 0.6719s 0 0 0 查看 GET    PING   
乔虹苑 移动 临沂市 WWW,97313,CC 中国池州市 0.2s 0.25882s 0.2659s 0.69115s 0.31398s 0 0 0 查看 GET    PING   
森泉镇 移动 开封市 WWW,D6641,COM 中国福州市 0.45483s 0.64s 0.42s 0.8s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
建华路 移动 绥化市 WWW,78757I,COM 中国宁德市 0.5249s 0.72s 0.967s 0.62398s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
马百路 移动 眉山市 WWW,4541S,COM 中国衡水市 0.8746s 0.6s 0.48s 0.2s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
迈皋桥创业园 移动 西宁市 WWW,954275,COM 中国临汾市 0.82s 0.9s 0.2595s 0.4s 0.94s 0 0 0 查看 GET    PING   
天诚大厦 移动 包头市 WWW,XYCP98,NET 中国吉林市 0.4683s 0.26861s 0.923s 0.39341s 0.7567s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄姚村 移动 盐城市 WWW,ABC,XYZ 中国成都市 0.92288s 0.412s 0.2s 0.4797s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
狼山 移动 马鞍山市 WWW,574713,COM 中国商洛市 0.6186s 0.2729s 0.91288s 0.231s 0.4533s 0 0 0 查看 GET    PING   
旭日家园 移动 鄂州市 WWW,DAJIBA 中国张家口市 0.329s 0.5s 0.121s 0.32s 0.8881s 0 0 0 查看 GET    PING   
姚家圩 移动 吉安市 WWW,2446X 中国盐城市 0.7552s 0.79s 0.8296s 0.68s 0.4148s 0 0 0 查看 GET    PING   
跃进西路 移动 济宁市 WWW,55JJJ,COM 中国长沙市 0.97s 0.82353s 0.2234s 0.826s 0.19296s 0 0 0 查看 GET    PING   
山河水花园 移动 舟山市 WWW,592869,COM 中国本溪市 0.3s 0.17819s 0.6188s 0.5s 0.34s 0 0 0 查看 GET    PING   
德积镇 移动 滁州市 WWW,0327888,COM 中国济南市 0.3s 0.36919s 0.1s 0.66211s 0.25s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏华路 移动 济南市 WWW,OS132,NET 中国内江市 0.7747s 0.32372s 0.5549s 0.7144s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
上河明苑 移动 眉山市 WWW,BENZ7799S,COM 中国肇庆市 0.7s 0.6157s 0.8s 0.983s 0.77895s 0 0 0 查看 GET    PING   
林语苑 移动 张家界市 WWW,95809H,COM 中国江津市 0.3s 0.814s 0.2792s 0.873s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴企三路 移动 阳江市 WWW,97788,COM 中国连云港市 0.5336s 0.936s 0.19s 0.93568s 0.545s 0 0 0 查看 GET    PING